MX Cross
Image default
Financieel

Wat zijn de risico's als je een huis koopt zonder voorbehoud van financiering?

Het kopen van een huis zonder financieringsvoorbehoud brengt aanzienlijke risico’s met zich mee voor de koper. Een financieringsvoorbehoud is een clausule in het koopcontract die de koop afhankelijk maakt van het verkrijgen van een passende hypotheek. Als je een huis koopt zonder dit voorbehoud, loop je het risico dat je vastzit aan de aankoop, zelfs als je geen financiering kunt verkrijgen. Hier zijn enkele belangrijke risico’s.

Financieel verlies

Als je de financiering niet rond krijgt, ben je verplicht om een boete te betalen ter hoogte van 10% van de koopsom. Dit kan leiden tot financieel verlies, omdat je misschien niet over voldoende middelen beschikt om de aankoop te voltooien.

Juridische geschillen als kopen niet door gaat

Het niet nakomen van het koopcontract kan leiden tot juridische geschillen met de verkoper. De verkoper kan proberen de koop af te dwingen of schadevergoeding te eisen als je niet aan je verplichtingen voldoet. Wil je een huis kopen zonder financieringsvoorbehoudzoek dan een goede hypotheekadviseur die zowel van aankoop als hypotheek kennis heeft.

Verlies van aanbetaling:

Bij het sluiten van de koop wordt vaak een aanbetaling (borg) gedaan. Als je de koop niet kunt afronden vanwege financieringsproblemen, loop je het risico de aanbetaling te verliezen, wat een aanzienlijk bedrag kan zijn.

Het kopen van een huis zonder financieringsvoorbehoud kan leiden tot stress en druk, omdat je mogelijk onder tijdsdruk staat om de financiering te regelen en de transactie af te ronden. zoek je in midden Nederland een hypotheekadviseur die ook kennis heeft van woningen. Zoek op Google naar financieel adviseur Veenendaal Lexwonen.

Zonder financieringsvoorbehoud heb je minder onderhandelingsmogelijkheden met de verkoper. De verkoper kan weten dat je financieel gebonden bent aan de transactie en kan minder geneigd zijn om concessies te doen. 

Onzekerheid voor de koper zonder voorwaarden

Zelfs als je denkt dat je financiering kunt verkrijgen, is er altijd een kans dat de hypotheekverstrekker om welke reden dan ook de financiering afwijst, waardoor je in een onzekere situatie terechtkomt. Raadpleeg altijd de BKR en de EVA toets. 

Het is over het algemeen sterk aanbevolen om een financieringsvoorbehoud op te nemen in het koopcontract wanneer je een huis koopt. Dit geeft je de flexibiliteit om de koop af te blazen als je om welke reden dan ook geen financiering kunt krijgen. Het kan verstandig zijn om samen te werken met een vastgoedprofessional en een financieel adviseur om de beste stappen te bepalen en je belangen te beschermen bij het kopen van een huis.

Belangrijke zaken in de koopakte als voorbehouden

Het is van groot belang om alle relevante details en voorwaarden in de koopakte op te nemen om conflicten en misverstanden in de toekomst te voorkomen. Hier zijn enkele belangrijke punten die vaak in een koopakte worden opgenomen. De volledige namen en adressen van zowel de koper als de verkoper moeten duidelijk vermeld worden.

Beschrijving van het onroerend goed: Een nauwkeurige beschrijving van het te verkopen object, inclusief het adres, perceelnummer en andere relevante gegevens.

De koopsom: De overeengekomen prijs voor het onroerend goed.

Datum van overdracht: De datum waarop het eigendom officieel van de verkoper naar de koper zal overgaan. Dit staat ook bekend als de leveringsdatum. Inspectie van de woning geschied meestal een uur voor de overdracht.

Betaling en betalingsvoorwaarden

De manier waarop de koopsom betaald zal worden, of dit in één keer of in termijnen zal gebeuren, en de betalingsvoorwaarden. Meestal gebeurd de betaling in 1 keer d.m.v. hypotheek. Eventueel eigen geld moet op de dag van de overdracht bij de notaris op de rekening staan.

Overige kosten

Eventuele aanvullende kosten zoals overdrachtsbelasting, notariskosten, makelaarsprovisie en andere relevante kosten moeten worden vermeld.

Ontbindende voorwaarden

 Voorwaarden waaronder de koop kan worden ontbonden, zoals bijvoorbeeld het niet verkrijgen van financiering of een negatieve uitkomst van een bouwkundige keuring. Een clausule die bepaalt welke boetes van toepassing zijn als een van de partijen zich niet aan de overeenkomst houdt. Een hypotheekadviseur uit Amersfoorthad onlangs meegemaakt dat zijn klant een bouwkundige keuring had laten doen en de deal niet door ging. Er moest totaal voor € 44.000,- opgeknapt worden.

Eigendomsoverdracht en risico-overgang: Wanneer gaat het eigendom officieel over van verkoper naar koper, en wanneer gaat het risico op beschadiging of verlies over op de koper?

Garanties en aansprakelijkheid

Eventuele garanties die de verkoper biedt met betrekking tot de staat van het onroerend goed, en welke aansprakelijkheden verkoper aanvaardt. Vaak fabrieksgaranties op een keuken of apparatuur. 

Onderzoeksplicht en mededelingsplicht

Verwijzingen naar de verplichtingen van de koper om het onroerend goed grondig te onderzoeken en de plicht van de verkoper om alle relevante informatie te verstrekken. Eventuele specifieke clausules die relevant zijn voor de deal, zoals afspraken over roerende zaken die worden overgenomen, erfdienstbaarheden, enzovoort.

https://lexwonen.nl/huis-kopen-zonder-voorbehoud-van-financiering/